Έναρξη Κατασκευαστικών Εργασιών Στον Ποταμό Krumovitsa,
Έξω Από Το Krumovgrad

Κατασκευαστικές Εργασίες
στην Λίμνη Κερκίνη

Επίδειξη τοποθέτησης και λειτουργίας πλωτών φραγμάτων –
Σέρρες 10/7/2020

Παράδοση Εξοπλισμού ΕΜΑΚ
16/7/2020

Τηλεοπτικό σποτ έργου “FLOODPROTECTION”

Ραδιοφωνικό σποτ έργου “FLOODPROTECTION”

Παρουσίαση της Γεωχωρικής Πύλης δεδομένων για τη Δια-λειτουργικότητα των Μέτρων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Π.Ε. Σερρών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020"

Μετάβαση στο περιεχόμενο