Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13/12/2016 με την απόφαση C (2016) 8708.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Ε.Ε. και Εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” είναι € 130.262.835,00. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από € 110.723.409,75 (85%) από την Ε.Ε. και € 19.539.425,25 (15%) από Εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Σχεδιασμού Νότιας-Κεντρικής και Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το ισχύον πρόγραμμα ETC. Έχει έκταση 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφερειακές Ενότητες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρο το Ελληνο-Βουλγαρικό σύνορο και είναι γειτονική με την Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ε.Ε. Είναι μέρος της πλέον νοτιοανατολικής, μη νησιωτικής περιοχής της Ε.Ε. και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων, που τροφοδοτούν την αγορά της Ε.Ε., και των βασικών αξόνων οδικών μεταφορών.

Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων και μεγάλων πόλεων (> 50.000 κατοίκους), οι οποίες συσσωρεύουν 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των χορηγηθέντων κονδυλίων, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

ΑΠ 1: Ανταγωνιστική και φιλική στην επιχειρηματικότητα διασυνοριακή περιοχή.

ΑΠ 2: Βιώσιμη και προσαρμόσιμη στο κλίμα διασυνοριακή περιοχή

ΑΠ 3: Καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

ΑΠ 4: Κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή

ΑΠ 5: Τεχνική βοήθεια Προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο