Το έργο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της διασυνοριακής περιοχής από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρών, ένα φυσικό φαινόμενο του οποίου η συχνότητα και η ένταση αναμένεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι:

1.Βελτίωση της προστατευτικής υποδομής κατά μήκος της ροής των ποταμών στις περιοχές με σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας

2.Μείωση των εμποδίων στα στενά τμήματα της λεκάνης απορροής, βελτιώνοντας τη ροή του νερού

3.Βελτίωση της ροής των υδάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο συχνών πλημμυρών στις γειτονικές με τον ποταμό εγκαταστάσεις, στη γη και στις ιδιοκτησίες

4.Μείωση της επιρρεπούς σε πλημμύρες γης και αυξημένη προστασία από πλημμύρες στις περιοχές των έργων

5.Μείωση αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από πλημμύρες

6.Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας του πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή για αντίδραση σε περίπτωση πλημμύρας

7.Ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών και του τοπικού πληθυσμού για μεγαλύτερη ετοιμότητα σε δράσεις αντιμετώπισης των κινδύνων

8.Ενίσχυση της ικανότητας των Δικαιούχων να αντιδράσουν άμεσα κατά τη διάρκεια απροσδόκητων πλημμυρών σε διάφορες περιοχές με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (κινητά φράγματα πλημμυρών)

9.Καθιέρωση συνεργασίας στον τομέα της ενεργού διαχείρισης των υδάτων και της πρόληψης των κινδύνων πλημμύρας και της πρόληψης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

10.Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας για τους κατοίκους σε περιοχές κοντά στις λεκάνες απορροής των ποταμών στη διασυνοριακή περιοχή

11.Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πλημμυρών

Επιπλέον, το έργο συμβάλλει στους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος, καθώς καλύπτει δύο διεθνείς ποταμούς μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (Struma / Στρυμόνας, Ardas- Άρδας και Έβρος-Maritsa) και προωθεί τον κοινό συντονισμό και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο