Οι βασικές ομάδες – στόχοι  της επικοινωνίας του έργου είναι:

– Γενικός πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (δηλ. των κατοίκων των Περιφερειακών Μονάδων Θεσσαλονίκης και Σερρών).

-Κάτοικοι της διασυνοριακής περιοχής που γειτνιάζουν με τις λεκάνες απορροής των ποταμών στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρακείμενες στις λεκάνες απορροής των ποταμών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Στελέχη και προσωπικό των Δημοσίων Αρχών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διασυνοριακή περιοχή εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (δηλ. στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών)

-Στελέχη και προσωπικό των εταίρων του έργου “Flood Protection”.

-Επιστήμονες, Μηχανικοί και Ακαδημαϊκοί που εμπλέκονται στην έρευνα και σχεδιασμό για την προστασία από τις πλημμύρες στις δύο γειτονικές χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία).

-Φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την περιβαλλοντική και πολιτική προστασία, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι ενώσεις κατοίκων ή/και επαγγελματιών στη διασυνοριακή περιοχή κλπ.

Skip to content