Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Δικαιούχος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Καθ. Ρωσσίδου 11

Τ.Κ. : 54655

Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2313309169

Fax: 2313309448

Website: http://www.damt.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο