Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επικεφαλής Δικαιούχος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Project Manager: Konstantinos Michailidis

E-mail: K.Michailidis@pkm.gov.gr

Τηλ.: 2313 319 793

Financial Manager: Lamprini Tsoli

E-mail: L.Tsoli@rdfcm.gr

Τηλ.: 2310 403 008

Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 198

Τ.Κ. : 54655

Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Website: www.pkm.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο