Περιφερειακή Διοίκηση του Σμόλιαν

Δικαιούχος

logo_Regional_Administration_of_Smolyan

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 14 Bulgaria Blvd

Τ.Κ. : 4700

Πόλη: Smolyan, Bulgaria

Τηλέφωνο: 00359 301 6 01 92

Fax: 00359 301 6 23 33

Website: http://www.region-smolyan.org

Μετάβαση στο περιεχόμενο